• Euroherc Karlovac

BB1 redovno čišćenje

27. 3. 2017.

Trpimirova 1b Osijek sanacija

27. 4. 2015.

Sanacija vanjskog zida na 8. i 9. katu.

Vukovar Tehnostan čišćenje

27. 4. 2015.

Pranje i čišćenje stakla i stropova u centru Vukovara uz upotrebu radne platforme visine do 12 m.

Pekara Mlinar čišćenje krova

27. 4. 2015.

Čišćenje 5000 m2 krovne površine uz upotrebu visokotlačnih perača.

Pekara Mlinar čišćenje

27. 4. 2015.

Čišćenje 2250 m2 aluminijskog pročelja te pranje stakla površine 250 m2 uz korištenje radne platforme visine do 12 m.

Medical Intertrade- redovno čišćenje

16. 1. 2015.

Redovno čišćenje objekta u Vukovaru uz korištenje radne platforme visine do 12 m.

Drava International

16. 1. 2015.

Čišćenje pogona i pranje staklenih površina uz korištenje radne platforme visine do 12 m

Trg 8 zapad

07. 1. 2015.

LIDL zimska služba

03. 1. 2015.

Krovna površina poslovnice Lidl u Osijeku (Sv. L. B. Mandića) od 2300 metara kvadratnih očišćena pomoću adekvatne opreme aktivne zimske službe. Zimsku službu sačinjavaju dvije ekipe po 5 članova.

HR VODE- redovno čišćenje

02. 1. 2015.

Redovno čišćenje 2350 m2 stakla i lima te oko 470 m2  brisoleja na objektu u Splavarskoj ulici u Osijeku uz korištenje radne platforme visine do 12 m.