• Euroherc Karlovac

Drava International

16. 1. 2015.

Čišćenje pogona i pranje staklenih površina uz korištenje radne platforme visine do 12 m