• Medical Intertrade Vukovar

Jadransko

27. 9. 2012.

Vanjsko pranje stakla te čišćenje limova na ukupnoj površini od 1434 m2 uz korištenje radne platforme visine do 13 m.