• Žito mlin Đakovo

EURO CENTAR Zagreb-redovno čišćenje

10. 12. 2014.

Redovno čišćenje 4100 m2 stakla na objektu “EURO CENTAR”  u Zagrebu uz korištenje radnih platformi visine do 13 m te 25 m.

Tržnica Osijek

24. 11. 2014.

zaštita od golubova izvedena kombinacijom elastične mrežice i plastičnih šiljaka na površini od 4000 m2 uz upotrebu radne platforme visine do 13 m i radne skele visine do 7 m

Sjenjak 32

27. 9. 2012.

Sanacija oštećenog dijela zgrade na Sjenjaku 32 koja uključuje izbijanje oštećene fasadne cigle te limarije. Izrada zaštite na okomici te silikoniranje eternit ploča pomoću viseće platforme.

Iglice i snjegobrani

27. 9. 2012.

Silos Đakovo

27. 9. 2012.

Vijenac Ivana Meštrovića 29

27. 9. 2012.

Medical Intertrade – redovno čišćenje

27. 9. 2012.

Redovno čišćenje objekta u Vukovaru uz korištenje radne platforme visine do 13 m.

Belišće – čišćenje hale

27. 9. 2012.

Hypo Vukovar

27. 9. 2012.

Jadransko

27. 9. 2012.

Vanjsko pranje stakla te čišćenje limova na ukupnoj površini od 1434 m2 uz korištenje radne platforme visine do 13 m.