• BB1 Zagreb

Pekara Mlinar čišćenje krova

27. 4. 2015.

Čišćenje 5000 m2 krovne površine uz upotrebu visokotlačnih perača.