• Eurotower Zagreb

Pekara Mlinar čišćenje

27. 4. 2015.

Čišćenje 2250 m2 aluminijskog pročelja te pranje stakla površine 250 m2 uz korištenje radne platforme visine do 12 m.