• Euroherc Karlovac

Počeli radovi na objektu Sjenjak 44 u Osijeku

15. 4. 2012.

2010. listopad, Započeli smo s djelomičnom sanacijom pročelja na višekatnom objektu Sjenjak 44 u Osijeku nakon dogovora sa vlasnicima stanova, odnosno, s predstavnikom suvlasnika. Radovi se sastoje u krpanju oštećenja nastalih ratnim djelovanjima te oštećenjima nastalim dugogodišnjim utjecajima vremenskih (ne)prilika na samo pročelje. Obrađuje se zapadna i istočna strana objekta uz upotrebu visećih platformi. Nakon zatvaranja oštećenja obrađeni dijelovi se bojaju fasadnom bojom u približno istom tonu.