• Medical Intertrade Vukovar

Ravlić čišćenje objekta

27. 9. 2012.

Redovno čišćenje objekta Ravlić d.o.o.
Pranje pročelja površine 2540 metara kvadratnih uz korištenje radne platforme visine do 13 m.