• Euroherc Karlovac

Trg Slobode 8, danji radovi

15. 4. 2012.

2011, svibanj, radovi na objektu trg Slobode 8 u Osijeku odvijaju se prema zacrtanom planu. Na južnu stranu objekta postavljena je termo i hidroizolacija. Trenutno smo u fazi učvršćivanja EPS ploča s odgovarajućim tiplovima te utapanja mrežice u prvi sloj ljepila…