• Euroherc Karlovac

Tržnica Osijek

24. 11. 2014.

zaštita od golubova izvedena kombinacijom elastične mrežice i plastičnih šiljaka na površini od 4000 m2 uz upotrebu radne platforme visine do 13 m i radne skele visine do 7 m