• Euroherc Karlovac

Ugovor o održavanju pročelja objekata u vlasništvu Hypo-Alpe-Adria Bank

15. 4. 2012.

2011, Ožujak, potpisan Ugovor o održavanju pročelja objekata u vlasništvu Hypo-Alpe-Adria Bank za više objekata u Osijeku te za objekte u Vukovaru, Valpovu, Virovitici i Slatini