• Euroherc Karlovac

Vukovar Tehnostan čišćenje

27. 4. 2015.

Pranje i čišćenje stakla i stropova u centru Vukovara uz upotrebu radne platforme visine do 12 m.