• Žito Osijek

Završeni poslovi

15. 4. 2012.

2011, Lipanj, novi kolodvor, uspjeli smo završiti poslove na vrijeme do otvorenja objekta 03.06.2011…