Završni građevinski radovi

   

Objekti s više od 3-4 etaže predstavljaju zaista skup problem kod usluga sanacije pročelja.

Postojeće građevinske tvrtke u cijenu usluge uračunavaju montaže i demontaže radnih skela što ukupno gledano s aspekta financijskih ulaganja enormno poskupljuje samu uslugu. Naša usluga u ovim segmentima građevinskih radova investicijski je osjetno prihvatljivija upravo zbog gore navedenih razloga.

Fotografijama Vam možemo prikazati opremu te dio mogućnosti izvedbe usluge i načina na koji se usluge vrše, neovisno dali se radi o djelomičnim sanacijama ili potpunoj obnovi Vašeg pročelja.

Naša usluga obnove Vašeg pročelja, uz garantiranu kvalitetu, neusporedivo je povoljnija od ostalih izvođača kojima ste se obratili za uslugu.

Od objekata na kojima smo izvršili uslugu bojanja, djelomičnih ili potpunih sanacija površina pročelja istaknuli bi smo, zbog specifičnosti načina izvršenja usluge, objekte:

– Stambeno poslovni objekt, Osijek Trg Slobode 8
– TSH Osijek, silos
– Hotel Osijek
– Auto Centar, Rijeka
– Zavod za stanovanje, Osijek