Pekara Mlinar čišćenje

Čišćenje 2250 m2 aluminijskog pročelja te pranje stakla površine 250 m2 uz korištenje radne platforme visine do 12 m.