Radovi na dva objekta tvrtke Fornix d.o.o. u Osijeku

2011, Travanj, izvedeni radovi na dva objekta tvrtke Fornix d.o.o. u Osijeku