Radovi na izradi hidroizolacije betonskih okvira

2011. travanj, Nakon potpisivanja Ugovora o izradi pročelja Stambeno poslovne zgrade Trg Slobode 8 u Osijeku, započeli smo s radovima na izradi hidroizolacije betonskih okvira prozora te postavljanju stiropora na južno pročelje objekta. Više o načinu izvedbe ugovorenih radova možete vidjeti na prikazanim fotografijama. Namjera nam je ovdje prikazati sve faze radova kako bi čitatelji ovih redaka imali priliku uvjeriti se u kvalitetu izvedenog. Mišljenja smo da radovi ne bi trebali trajati više od dva mjeseca, ovisno o vremenskim prilikama.