Sjenjak 32

Sanacija oštećenog dijela zgrade na Sjenjaku 32 koja uključuje izbijanje oštećene fasadne cigle te limarije. Izrada zaštite na okomici te silikoniranje eternit ploča pomoću viseće platforme.