Završena južna strana objekta

2011, lipanj, južna strana objekta je gotova. Postavljena je završna akrilatna žbuka (završni sloj) te smo strojeve preselili na sjevernu stranu.