Čišćenje ulaznih stepenica i postava zaštite od golubova

2011, Lipanj, Evanđeoski fakultet u Osijeku – čišćenje ulaznih stepenica i postava zaštite od golubova…