Trg Slobode 8, danji radovi

2011, svibanj, radovi na objektu trg Slobode 8 u Osijeku odvijaju se prema zacrtanom planu. Na južnu stranu objekta postavljena je termo i hidroizolacija. Trenutno smo u fazi učvršćivanja EPS ploča s odgovarajućim tiplovima te utapanja mrežice u prvi sloj ljepila…